Kobiety 40 plus i wysoko wrażliwe to grupa, która często napotyka trudności w aktywności zawodowej. Wysoka wrażliwość jest cechą osobowości, która polega na głębszym i bardziej subtelnym odbiorze bodźców z otoczenia, a także na silniejszym przeżywaniu emocji. Osoby wysoko wrażliwe są często kreatywne, empatyczne i lojalne, ale też narażone na stres, wypalenie i niską samoocenę. Kobiety 40 plus i wysoko wrażliwe mogą mieć problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, który wymaga szybkiego tempa, elastyczności i konkurencyjności. Mogą też doświadczać dyskryminacji ze względu na wiek, płeć lub osobowość.

Jak więc wspierać aktywność zawodową? Istnieją różne formy wsparcia, które mogą wspomóc w znalezieniu lub utrzymaniu pracy, rozwijaniu kwalifikacji i kompetencji, a także w poprawie samopoczucia i jakości życia. Myślę, że podstawą podstawy są cztery obszary, na które trzeba w pierwszej kolejności skierować swoją uwagę w dążeniu do rozwoju.

Poradnictwo zawodowe

To forma pomocy, która polega na indywidualnym lub grupowym doradztwie w zakresie planowania kariery, poszukiwania pracy, zmiany zawodu, rozwiązywania problemów zawodowych, a także na diagnozie predyspozycji, zainteresowań, ukrytych talentów i umiejętności. Poradnictwo zawodowe może pomóc kobietom 40 plus i wysoko wrażliwym w odkryciu swoich mocnych stron, zwiększeniu pewności siebie, wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy, a także w opracowaniu indywidualnego planu działania.

Poradnictwo zawodowe można uzyskać w bardzo ciekawych projektach szkoleniowych w urzędach pracy, ośrodkach pomocy psychologicznych, organizacjach pozarządowych czy u prywatnego doradcy zawodowego. Jest wiele testów kompetencyjnych, na które zwracamy również uwagę.

Szkolenia i kursy zawodowe

Są to formy kształcenia ustawicznego, które mają na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Szkolenia i kursy zawodowe mogą dotyczyć różnych dziedzin i branż, takich jak informatyka, języki obce, księgowość, kosmetyka, florystyka, grafika, kurs coaching, mediacja i wiele innych profili zawodowych. Szkolenia i kursy zawodowe mogą pomóc kobietom 40 plus i wysoko wrażliwym w poszerzeniu wiedzy i umiejętności, dostosowaniu się do zmian na rynku pracy, zwiększeniu atrakcyjności dla pracodawców, a także w odkryciu nowych pasji i zainteresowań. Szkolenia i kursy zawodowe można realizować w formie stacjonarnej, online lub mieszanej, a często kończą się certyfikatem lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje. Gdzie szukać? Szkolenia i kursy zawodowe można znaleźć w ofercie urzędów pracy, szkół, uczelni, organizacji pozarządowych lub prywatnych firm szkoleniowych.

Staże zawodowe

Praktyczne przygotowania do wykonywania zawodu, które polegają na wykonywaniu określonych zadań pod opieką i nadzorem pracodawcy lub mentora. Staże zawodowe mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i mogą być płatne lub niepłatne. Staże zawodowe mogą pomóc kobietom 40 plus i wysoko wrażliwym w zdobyciu doświadczenia zawodowego, nawiązaniu kontaktów, zapoznaniu się z realiami pracy, a także w sprawdzeniu swojej przydatności i zadowolenia z wybranego zawodu lub miejsca pracy. Staże zawodowe można znaleźć w ofercie urzędów pracy, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub firmach prywatnych, które ogłaszają się na różnych portalach o pracę.

Wsparcie psychologiczne i coaching

Które polegają na indywidualnym lub grupowym wsparciu emocjonalnym, motywacyjnym i rozwojowym. Wsparcie psychologiczne i coaching mogą pomóc kobietom 40 plus i wysoko wrażliwym w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, depresją, niską samooceną, konfliktami, a także w odkrywaniu i realizowaniu swojego potencjału, celów i marzeń. Wsparcie psychologiczne i coaching można uzyskać w prywatnych gabinetach psychologicznych, organizacjach pozarządowych, czy skorzystać z odpłatnego couchingu.

Co jeśli nie mamy jak pozyskać środków finansowych?

Aktywizacja zawodowa kobiet i wysoko wrażliwych jest ważnym wyzwaniem społecznym i gospodarczym. Kobiety te mają wiele wartości i zasobów, które mogą wykorzystać na rynku pracy, ale często napotykają bariery i ograniczenia. Dlatego potrzebują wsparcia i zachęty do aktywności zawodowej. Istnieją różne formy wsparcia, które mogą pomóc w znalezieniu lub utrzymaniu pracy, rozwijaniu kwalifikacji i kompetencji, a także w poprawie samopoczucia i jakości życia. Są to m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe, wsparcie psychologiczne i coaching. Korzystanie z tych form wsparcia może przynieść wiele korzyści.

Ale wiemy jak wygląda rzeczywistość rodzinna, wiemy jak uprzedmiotowionym można być w miesjcu pracy, w jaki sposób działa mobbing, i na jakim etapie również finansowym są życia. Mamy świadomość, że nie każdy psycholog czy wybrany z sieci couch jest odpowiednio dobrany dla osób wysoko wrażliwych.

Dlatego zadaniem fundacji jest odpowiedni dobór specjalistów certyfikowanych, z wiedzą i z dużym doświadczeniem zawodowym. Wspierając kobiety wspieramy ich rodziny, pracodawców i społeczeństwo. Mogą zrobić dużo dobrego gdy pozwolimy ich skrzydłom urosnąć.