Misja Fundacji

Misja DOES SHE Fundacji Kobiet WW koncentruje się na zmianie perspektywy w biznesie, podkreślając wartość talentów istotnych dla rozwoju organizacji i kultury pracy. Akcentujemy, że wysoka wrażliwość i umiejętności interpersonalne są kluczem do budowania integracji, efektywnej komunikacji, empatycznego przywództwa, lojalności, jakości pracy, a także dla tworzenia pozytywnego wizerunku firmy i osiągania efektywnych wyników.

Monika Zarach Prezeska DOES SHE Fundacja Kobiet WW

Misja DOES SHE Fundacji Kobiet WW obejmuje szeroki zakres działań na rzecz kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności kobiet wysoko wrażliwych i po 40. roku życia. Fundacja skupia się na reintegracji zawodowej i społecznej, oferując wsparcie w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz przemocy w pracy. Realizuje to poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, tworzenie programów szkoleniowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, podnoszenie świadomości pracodawców, wykorzystanie technologii, wspieranie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oraz działania na rzecz równych szans na rynku pracy. Fundacja pomaga również kobietom powracającym z urlopu macierzyńskiego oraz samotnym matkom w reintegracji zawodowej, a także wspiera w zakładaniu i rozwijaniu własnej działalności gospodarczej.