Pędzimy naprzód z pewną obawą i entuzjazmem, dostrzegając, że przeżywamy globalny przełom. Nareszcie jako społeczeństwo zaczęliśmy doceniać, że życie jest naszą najwyższą wartością. Życie, które jest zbyt cenne, by wydatkować je na niewłaściwe priorytety i destrukcyjne nawyki. Zrozumieliśmy, że mamy realny wpływ na bieg wydarzeń i możemy zapisać się w historii jako pokolenie, które dokonało znaczącego przełomu. To fascynujące, że kiedyś będą uczyć się w szkołach o naszych błędach i sukcesach, które przyczyniły się do rozwoju i dobrobytu społecznego przyszłych pokoleń.

Co jest prawdziwą wartością?

Wartości są jak drogocenne kamienie ukryte w zakamarkach naszych serc, te niewidzialne nici, które spajają nasze życie w idealną całość. Choć często mogą być trudne do uchwycenia i zdefiniowania, to właśnie one nadają sens naszym działaniom i kierują naszymi wyborami. Wartości to nie tylko słowa na papierze czy idee nauczane przez trenerów i coachów, którzy odważnie prezentują swoje poglądy, kładąc nacisk na etykę zawodową – są one fundamentalną częścią naszej tożsamości i wpływają na każdy aspekt naszego życia.

UCZCIWOŚĆ

W przedsiębiorstwach to fundament, na którym budowane są trwałe i zaufane relacje z klientami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi. Przez przejrzystość działań i komunikację opartą na prawdzie, firmy zyskują reputację godnych zaufania partnerów biznesowych. Uczciwość oznacza również etyczne podejście do działalności, w tym warunki pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie oraz równość szans. Z takim podejściem budują solidne podstawy do długotrwałego sukcesu i pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

EMPATIA

Zdolność widzenia, zrozumienia i odczuwania emocji innych osób, umiejętność wkraczania w buty drugiego człowieka i zobaczenia świata z jego perspektywy. Kiedy praktykujemy empatię, otwieramy nasze serca na innych i tworzymy przestrzeń pełną wzajemnego współczucia i zrozumienia. Empatia to most, który łączy ludzi ponad różnicami, tworząc wspólnotę opartą na trosce i wzajemnym wsparciu. To dzięki niej możemy naprawdę połączyć się z innymi i poczuć, że jesteśmy częścią czegoś większego niż tylko tolerancji.

Empatia w biznesie pozwala firmom lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania swoich klientów oraz pracowników. Przez umiejętność wcielania się w sytuację innych, przedsiębiorstwa mogą tworzyć produkty i usługi, które naprawdę odpowiadają na potrzeby rynku. Ponadto, empatia wewnątrz firmy sprzyja tworzeniu wspierającego środowiska pracy, gdzie każdy czuje się doceniony i zrozumiany. Takie podejście to zaangażowanie pracowników i ich lojalność, a także budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku i współpracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Codziennie dokonujemy wyborów i podejmujemy działania, które skutkują określonymi konsekwencjami. Kiedy jesteśmy odpowiedzialni, dbamy o swoje obowiązki, szanujemy innych ludzi i troszczymy się o nasze środowisko. Stajemy się aktywnymi uczestnikami życia, gotowymi działać dla dobra naszej społeczności. To jak akt miłości do świata, który nas otacza.

Przedsiębiorstwa, które świadomie podejmują działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność oznacza również inwestowanie w lokalne społeczności, wspieranie edukacji, zdrowia i dobrobytu. Przez takie działania, firmy pokazują, że są integralną częścią społeczeństwa, gotowe do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i ich konsekwencje. Inaczej mówiąc, jest to zaangażowanie w etyczne zarządzanie biznesem.

MIŁOŚĆ

W miłości odnajdujemy sens istnienia, cel naszych dążeń i najpiękniejsze chwile, jakie możemy doświadczyć. To ona sprawia, że nasze życie nabiera barw, a my sami stajemy się lepszymi, pełniejszymi istotami. Miłość jest esencją naszego bytu, najwyższym wyrazem naszego człowieczeństwa i najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować światu.

Kiedy kochamy, nasze życie staje się bardziej znaczące. Doświadczamy nie tylko najgłębszej satysfakcji i spełnienia ale też siły i odwagi. Każdy akt miłości, niezależnie od jego formy, łączy nas z innymi, tworząc niewidzialne więzi, które wzmacniają i uszlachetniają nasze istnienie.

Miłość w kontekście przedsiębiorstw to głęboka troska i zaangażowanie w dobro innych. Może przyjmować formę dbałości o pracowników, klientów i całą społeczność. Przedsiębiorstwa, które kierują się miłością, inwestują w rozwój talentów, tworzą przyjazne miejsca pracy i dbają o dobrostan swoich pracowników. Miłość oznacza także filantropię i działania charytatywne – wspieranie inicjatyw społecznych, pomoc potrzebującym oraz promowanie wartości humanitarnych. Takie działania wnoszą prawdziwą wartość do życia ludzi, wpływając pozytywnie na ich codzienność i przyszłość.

Jak aktualnie przedsiębiorstwa prezentują wartości?

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w skrócie CSR, to obecnie integralny element strategii wielu polskich firm. W 2023 roku raporty wykazały, że aż 67% dużych przedsiębiorstw w Polsce aktywnie angażuje się w działania na rzecz społeczności, ochrony środowiska i poprawy warunków pracy. To nie jest jedynie marketingowy chwyt, ale autentyczne zaangażowanie w tworzenie lepszego świata.

Firmy takie jak PKN Orlen, Grupa Żywiec czy ING Bank Śląski przeznaczają miliony złotych na projekty ekologiczne, edukacyjne i społeczne. Dzięki temu stają się integralną częścią lokalnych społeczności, wspierając je na wiele sposobów. PKN Orlen, na przykład, inwestuje w inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną środowiska, podczas gdy Grupa Żywiec promuje zrównoważone praktyki produkcyjne, a ING Bank Śląski wspiera edukację finansową i rozwój lokalnych przedsiębiorstw.

Jako Fundacja Does She odkrywamy ukryte talenty, by skuteczniej aktywizować zawodowo kobiety szukające dla siebie odpowiedniej drogi zawodowej. Jednym z naszych celów jest uświadamianie przedsiębiorców, aby nie zapominali w tym pędzie życia o wartościach człowieka. Fundacja Orange realizuje projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne w całej Polsce, niosąc światło wiedzy i kultury do najmniejszych zakątków kraju. Banki żywności regularnie otrzymują wsparcie od dużych sieci handlowych, co ma realny i pozytywny wpływ na jakość życia wielu ludzi, szczególnie w mniejszych miejscowościach i regionach o niższym poziomie dochodów.

Przez takie działania, przedsiębiorstwa nie tylko prezentują swoje wartości, ale także w realny sposób wpływają na poprawę życia społeczności. CSR staje się mostem między biznesem a społeczeństwem, łącząc interesy ekonomiczne z dobrobytem ludzi i planety. To wspaniałe, jak firmy mogą być siłą napędową pozytywnych zmian, inspirując innych do działania na rzecz wspólnego dobra.

Zmieniające się trendy

Nie tak dawno, korporacje postrzegano jako bezduszne maszyny do generowania zysków, często krytykowane za pogłębianie nierówności społecznych, eksploatację zasobów i brak odpowiedzialności wobec niesprawiedliwości. Dzisiaj jednak obraz ten ulega drastycznej zmianie. Przedsiębiorstwa, które potrafią dostosować się do zmieniających się trendów na rynku pracy, zwłaszcza w obliczu nowej generacji, stają się pionierami społecznej odpowiedzialności. Kreując wartościowe relacje i ubogacając życie społeczne przez tworzenie i pielęgnowanie głębokich, znaczących więzi między ludźmi, które przynoszą wzajemne korzyści, podejmując działania i inicjatywy, które promują współpracę, zaufanie i wzajemne zrozumienie. Może to obejmować aktywności takie jak programy społeczne, wolontariat, edukację, wsparcie dla osób potrzebujących oraz inne działania, które budują silniejsze, bardziej zintegrowane i zrównoważone społeczności..

W miarę jak zmieniają się oczekiwania społeczne i ekonomiczne, firmy, które potrafią wprowadzać innowacyjne i odpowiedzialne strategie, zyskują zaufanie i lojalność swoich pracowników oraz klientów. Nowoczesne podejście do biznesu nie ogranicza się już tylko do zysków, ale obejmuje również troskę o ludzi i planetę. W ten sposób przedsiębiorstwa stają się nie tylko siłą napędową gospodarki, ale także ważnymi uczestnikami życia społecznego, kształtując lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Wzrost znaczenia ESG

Environmental, Social, and Governance (ESG) to trzy kryteria, które inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Firmy, które wykazują zaangażowanie w ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny czyli dobre zarządzanie, przyciągają inwestorów, którzy widzą w nich potencjał długoterminowego, zrównoważonego wzrostu. Według badań Deloitte, w 2023 roku aż 85% inwestorów w Polsce uwzględniało ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do poprzednich lat.

Wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój staje się centralnym elementem strategii biznesowych. Firmy, które inwestują w technologie przyjazne dla środowiska, ograniczają emisję CO2 i promują zrównoważone praktyki, zdobywają uznanie i lojalność konsumentów. Polskie przedsiębiorstwa, takie jak LPP czy CD Projekt, aktywnie wprowadzają zmiany w swoich operacjach, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko. LPP, na przykład, zobowiązało się do redukcji emisji CO2 o 30% do 2030 roku, co jest ambitnym celem, ale też pokazuje, że firma poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec środowiska.

Wzrost znaczenia transparentności i etyki

W dobie mediów społecznościowych i szybkiej wymiany informacji, transparentność i etyka biznesowa stają się bezkompromisowymi elementami budowania zaufania. Firmy, które działają w sposób przejrzysty i uczciwy, zyskują zaufanie społeczne. Przykładem może być Allegro, które regularnie publikuje raporty CSR, informując o swoich działaniach na rzecz społeczności i środowiska. Transparentność działań biznesowych pomaga budować wiarygodność i reputację, co jest istotne w długoterminowym sukcesie.

Wkradająca się psychologia

W dynamicznym świecie, gdzie różnorodność psychologiczna staje się normą, uznajemy prawo do innego sposobu myślenia, odczuwania i reagowania, które są powszechnie niedoceniane, lecz coraz bardziej oczekiwane przez społeczeństwo. W praktyce oznacza to, że różnice w osobowościach, stylach pracy, wartościach, przekonaniach i emocjonalnych reakcjach na te same sytuacje, zaczynają być postrzegane jako cenny zasób, ale jeszcze nie w każdym przedsiębiorstwie.

Każdy z nas dąży do osiągnięcia celów, które nadają sens naszym działaniom, co sprawia, że indywidualne różnice mogą przynieść korzyści nie tylko jednostkom, ale całym zespołom i organizacjom.

W obliczu różnorodnych osobowości i stylów pracy, przedsiębiorstwa, które potrafią docenić i wykorzystać te różnice, stają się bardziej elastyczne i twórcze. Tworząc przestrzeń, w której każdy ma szansę wyrazić swoje unikalne podejście, wartości i przekonania, firmy budują środowisko sprzyjające innowacjom i efektywności. Dwadzieścia procent wolnego czasu, jaki poświęcają pracownicy Google, to kreatywność, spod której wypuszczane są najnowsze produkty. Kto by pomyślał, że dowolność doboru czasu oraz zespołu do wykonania ich pomysłów prowadzi do niesamowitych rezultatów?

Przyjazna organizacja

Przedsiębiorstwa działające zgodnie z wysokimi standardami etycznymi, zyskują zaufanie konsumentów, pracowników i partnerów biznesowych. Firmy promujące inkluzję, równość płci, etniczną i różnorodność kulturową, przyczyniają się do tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Programy stypendialne, szkolenia i inwestycje w edukację podnoszące kwalifikacje tylko w obszarze mocnych stron i talentów to pewna świadomość organizacji.

Kultura pracy oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu jest bardzo ważna, gdyż daje satysfakcję z wykonywanej pracy. Elastyczne godziny, możliwość pracy zdalnej i polityka sprzyjająca równowadze między pracą a życiem osobistym są coraz bardziej doceniane. Pozytywne i wspierające relacje sprzyjają tworzeniu zgranych zespołów, co przekłada się na rozwój z korzyścią dla obu stron.

Wkład pracowników w sukces firmy to istotny element spójności i wartości organizacji. Pracownicy chcą czuć się doceniani za swoją pracę. Konstruktywna informacja zwrotna pomaga zrozumieć ich mocne strony i obszary do ulepszania.

I oczywiście nie można przejść obojętnie wobec misji i celu firmy, które powinny być zgodne z ich własnymi przekonaniami i wartościami. Jeśli są spójne z osobistymi przekonaniami pracownika, daje to poczucie sensu i satysfakcji. Możliwość uczestniczenia w inicjatywach społecznych i charytatywnych organizowanych przez firmę wzmacnia zaangażowanie i przede wszystkim lojalność pracowników.

Zdrowie i dobrostan

Dbałość o zdrowie i dobrostan pracowników jest kolejną wartością, o której warto wspomnieć. Pracownicy cenią firmy, które dbają o ich fizyczne i psychiczne zdrowie. Dostęp do programów zdrowotnych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, badania profilaktyczne i wsparcie psychologiczne, oraz inicjatywy promujące zdrowy styl życia i równowagę między pracą a życiem prywatnym, to coś, co powinno być standardem. Bezpieczne, ergonomiczne i przyjazne dla zdrowia miejsce pracy, to fundament efektywnej i satysfakcjonującej pracy.

Cykl wzajemności – podaj dalej

Zasada przyjmowania dobroci i przekazywania jej dalej światu to fundament etyki, który podkreśla znaczenie nie tylko korzystania z dobrodziejstw, jakie otrzymujemy od innych, ale także dzielenia się nimi. Można to interpretować na wiele sposobów, ale ogólnie chodzi o to, aby nie być jedynie konsumentem, ale również dawcą i współtwórcą dobra w społeczeństwie. Takie podejście promuje ideę altruizmu, współpracy i wzajemnej pomocy. Kiedy otrzymujemy wsparcie, inspirację lub pomoc od innych, powinniśmy dążyć do tego, aby podzielić się tym doświadczeniem z innymi w taki sam sposób, w jaki to zostało zrobione dla nas.

Pracodawca może odegrać istotną rolę w praktykowaniu cyklu wzajemności i wdzięczności

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to nie tylko moda, ale głęboka potrzeba. Wartości takie jak uczciwość, empatia, odpowiedzialność i miłość stanowią fundament, na którym można budować lepszą przyszłość. Firmy, które potrafią wprowadzać te wartości w życie, stają się liderami zmian, inspirując innych do działania. W 2023 roku w Polsce widzimy wyraźny trend wzrostu znaczenia CSR, co jest dowodem na to, że przedsiębiorstwa mogą być nie tylko siłą napędową gospodarki, ale także istotnym elementem budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Współczesne przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał, aby wpływać w pozytywny sposób na społeczeństwo i środowisko. Przez świadome działanie, odpowiedzialność społeczną i dbałość o wartości, mogą otwierać drzwi do tworzenia lepszego świata. Zmieniające się trendy na rynku pokazują, że zrównoważony rozwój, ESG, transparentność i etyka stają się coraz ważniejsze. Przedsiębiorstwa, które potrafią dostosować się do tych zmian, zyskują na znaczeniu. To wspaniałe, jak firmy mogą być siłą napędową pozytywnych zmian, inspirując innych do działania na rzecz wspólnego dobra.