Monika Zarach z aktem notarialnym

29 września 2023 roku, DOES SHE Fundacja Kobiet WW oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Założona przez Monikę Zarach, fundacja ma na celu wspieranie i umacnianie kobiet wysoko wrażliwych, z szczególnym uwzględnieniem tych, które przekroczyły 40. rok życia. Jest to inicjatywa, która oferuje kompleksowe podejście do rozwoju zawodowego i osobistego poprzez warsztaty, szkolenia, mentoring i wsparcie psychologiczne. Podkreślamy znaczenie budowania społeczności, która promuje różnorodność, integrację i równość, tworząc przestrzeń, gdzie kobiety mogą rozwijać swoje pasje i kompetencje w bezpiecznym i akceptującym środowisku.

DOES SHE Fundacja Kobiet WW, rozpoczynając swoją działalność, aktywnie zaprasza przedsiębiorstwa do współpracy w ramach ich programów CSR. Taka współpraca ma na celu nie tylko wsparcie finansowe i materialne dla fundacji, ale również otwarcie nowych możliwości rozwoju zawodowego dla kobiet wysoko wrażliwych. Biznes ma szansę przyczynić się do tworzenia równościowych miejsc pracy, promowania różnorodności i włączania w życie zawodowe osób, które często napotykają na bariery na rynku pracy.